కథలు

literacy
అక్షరాస్యత
- పద్మావతి దివాకర్ల
honor
సన్మానం
- చెన్నూరి సుదర్శన్
బుద్ధి గడ్డి తింటే
బుద్ధి గడ్డి తింటే
- కృష్ణ చైతన్య ధర్మాన

సమీక్షలు

నవలలు

nee perutalachina chalu
- కె. కె. భాగ్యశ్రీ
prema enta madhuram
- చిత్ర వెంకటేష్
katyayani
- -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
premiste emavutundi
- అత్తలూరి విజయలక్ష్మి