కథలు

Andam
అందం
- sitarama rao kodali
Manchitanam vijayam
మంచితనం విజయం
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి
Kesavudi sangeetham
కేశవుడిసంగీతం
- డి.కె.చదువులబాబు
Maro balyam
మరో బాల్యం
- Ramya vuddanti

వ్యాసాలు

నవలలు

nee perutalachina chalu
- కె. కె. భాగ్యశ్రీ
prema enta madhuram
- చిత్ర వెంకటేష్
katyayani
- -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
premiste emavutundi
- అత్తలూరి విజయలక్ష్మి