కథలు

Preview
ముందుచూపు
- పద్మావతి దివాకర్ల
the victory
గెలుపు
- సన్నిహిత్‌
The ice has melted
మంచు కరిగింది
- రాజ్యలక్ష్మి
the bird
పక్షి
- ఎం బిందుమాధవి

నవలలు

nee perutalachina chalu
- కె. కె. భాగ్యశ్రీ
prema enta madhuram
- చిత్ర వెంకటేష్
katyayani
- -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
premiste emavutundi
- అత్తలూరి విజయలక్ష్మి