కథలు

Deyyala haasyam
దెయ్యాల హాస్యం
- నల్లబాటి రాఘవేంద్రరావు
Mee nirnayam emiti
మీ నిర్ణయం ఏమిటి?
- చింతపెంట వెంకట సత్య సాయి పుల్లంరాజు
Pichchi subbadu
పిచ్చి సుబ్బడు
- తటవర్తి భద్రిరాజు
Mareechika
మరీచిక
- B.Rajyalakshmi

వ్యాసాలు

జానపద గేయాల రాజు  కొసరాజు .
జానపద గేయాల రాజు కొసరాజు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
న్యాయపతి రాఘవరావు.
న్యాయపతి రాఘవరావు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
అంజలీ దేవి.
అంజలీ దేవి.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.

నవలలు

Mitra Labham
- గన్నవరపు నరసింహమూర్తి
Nindu Jeevitham
- తిమ్మరాజు రామ మోహన్
nee perutalachina chalu
- కె. కె. భాగ్యశ్రీ
prema enta madhuram
- చిత్ర వెంకటేష్